Næste familiegudstjeneste 

Tirsdag 1. oktober kl. 17.30-19 i sognehuset