Næste familiegudstjeneste i samarbejde med FDF i Havdrup

Torsdag 23. maj kl. 17.30-19 i sognehuset