Vedtægterne handler om kirkegårdens drift, gravstederne og ordensreglement for kirkegårdene:
Du kan læse om erhvervelse og fornyelse af gravsteder, nedlæggelse og regulering, gravstedernes indhegning og beplantning, gravminder og vedligehold samt særlige bestemmelser for kistegrave og urnegrave.
Læs vedtægterne for Havdrup Kirkegård og for Havdrup Annekskirkegård her